Category Archives: Povinné ručení

Změna pojišťovny pro povinné ručení

Možná jste ve fázi, kdy uvažujete o změně stávající pojišťovny, u které máte sjednané povinné ručení. Pokud se rozhodnete využít lepší nabídky konkurence, protože máte pocit, že jste právě narazili na to nejlevnější povinné ručení, které jste si kdy mohli představit, pak byste ale neměli zapomenout, že je nejprve potřeba řádně ukončit stávající smlouvu o pojištění. Zákon toto umožňuje na základě dohody se současnou pojišťovnou, popřípadě si můžete počkat na to, až vám skončí pojistné období, na které se váže pojistná smlouva. Výpověď je nutné odeslat nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období. Vzory těchto výpovědí najdete pohodlně na internetu, takže se ani nemusíte obtěžovat chozením na příslušnou instituci. Nezapomeňte si také pohlídat bonusy, které jste získali díky ježdění bez nehody. Tyto bonusy si pohodlně můžete převést k nově sjednanému povinnému ručení, abyste nepřišli o výhody, které plynou z vašeho dobrého řízení.

Bez povinného ručení se jezdit nevyplatí

Vzhledem k tomu, že k provozu vozidla zákon ukládá nutnost mít povinné ručení, pak je jasné, že v případě nerespektování přichází sankce, a to v podobě finančního postihu, po kterém nejen každé peněžence zbudou jen oči pro pláč. Můžete tedy dostat pokutu až ve výši 40 000 Kč. Tím to ale nekončí, protože poté vám budou spočteny všechny dny, kdy jste povinné ručení neměli. A za každý takový den zaplatíte 20 až 300 Kč, což se odvíjí od toho, do jaké kategorie vaše vozidlo spadá. Toto všechno je taková lepší varianta, kdy vám na neexistující povinné ručení přijdou policisté při běžné kontrole. Ta horší varianta nastane ve chvíli, kdy se jako nepojištěný stanete viníkem nehody, tedy pojistné události. V tomto případě pak budete muset zaplatit veškerou škodu poškozenému do posledního voňavého stromečku.

Pojistná smlouva je základ pro platné povinné ručení

Pokud jste si již vybrali z nepřeberné nabídky dnešního trhu v oblasti povinného ručení a máte jistotu, že vybraný typ je nejlepší a pokud možno nejlevnější povinné ručení, pak vás čeká velmi důležitý krok, a to podepsání pojistné smlouvy, bez které uzavřené pojištění nemá platnost. Pojistnou smlouvu uzavírají dvě strany, a to vy jako pojištěný a pojišťovny jako instituce určená ke sjednání povinného ručení. Tak jako každá jiná smlouva i tato musí mít určité náležitosti. Pečlivě si tedy zkontrolujte, že na ní nechybí údaje o vozidle a o vás, doba pojištění, výše pojistného, splatnost a forma úhrady a způsob případného oznámení pojistné události. O tom, že jste řádně uzavřeli povinné ručení, informuje při kontrole státním úředníkem tzv. zelená karta, proto ji vždy noste při sobě, v případě nutnosti vám poslouží mnohem lépe než na stole v kuchyni. Tam by vám přidělala pouze zbytečné problémy, které by vás obraly o nějaký ten peníz.

Povinnost uzavření povinného ručení

Povinné ručení je nutnost, která je pevně ukotvena zákonem. Existují ovšem výjimky, které toto zákonné pojištění uzavírat nemusí. Pojištění tedy nemusí uzavřít řidič cizozemského vozidla s platnou zelenou kartou, složky záchranného integrovaného systému, vozidla Ministerstva obrany používaná Vojenským zpravodajstvím, vozidla Ministerstva vnitra používaná Úřadem pro zahraniční styky a informace, vozidla Bezpečnostní informační služby, vozidla Policie České republiky útvarů služby kriminální policie a vyšetřování a vozidla sborů dobrovolných hasičů obce. Vy všichni ostatní zákonné povinné ručení uzavřít musíte. Pokud jste tedy vlastník vozidla, spoluvlastník vozidla, nebo řidič cizozemského vozidla, co nemá platnou zelenou kartu, tak berte na vědomí, že povinné ručení je pro vás nutnost.