Nehody v ČR v porovnání s Evropou

Česká republika na tom z hlediska nehodovosti není sice úplně nejhůře, na druhé straně také zdaleka ne nejlépe. Dle statistické ročenky pro rok 2008 je totiž Česká republika bohužel v první polovině žebříčku, jež srovnává státy dle počtu usmrcených osob při dopravních nehodách. Je tedy zřejmé, že nehody u nás jsou velmi vážné a jejich důsledky v mnoha případech naprosto fatální. Statistiky hovoří zcela jasně – závažnost takových nehod je u nás mnohem vyšší, než je evropský průměr. Nejméně osob zemřelo při autohaváriích v roce 2008 na Maltě (15), nejvíce pak v Polsku (5437). U nás v tomto období zaplatilo životem 1076 osob.

Comments are closed.