Povinnost uzavření povinného ručení

Povinné ručení je nutnost, která je pevně ukotvena zákonem. Existují ovšem výjimky, které toto zákonné pojištění uzavírat nemusí. Pojištění tedy nemusí uzavřít řidič cizozemského vozidla s platnou zelenou kartou, složky záchranného integrovaného systému, vozidla Ministerstva obrany používaná Vojenským zpravodajstvím, vozidla Ministerstva vnitra používaná Úřadem pro zahraniční styky a informace, vozidla Bezpečnostní informační služby, vozidla Policie České republiky útvarů služby kriminální policie a vyšetřování a vozidla sborů dobrovolných hasičů obce. Vy všichni ostatní zákonné povinné ručení uzavřít musíte. Pokud jste tedy vlastník vozidla, spoluvlastník vozidla, nebo řidič cizozemského vozidla, co nemá platnou zelenou kartu, tak berte na vědomí, že povinné ručení je pro vás nutnost.

Comments are closed.